Kontakt

 

 

SKORPOL                                                                                                                             Sprzedaż wózków widłowych
OSTOJÓW 170B                                                                                                                  Piotr Skorodzień
26-130 SUCHEDNIÓW                                                                                                        tel.: 501 106 110
e-mail: skor-pol@wp.pl                                                                                                        e-mail: skor-pol@wp.pl 
                                                                         Paweł Skorodzień
Dane do faktur:                                                                                                                      tel.: 501 106 111
SKORPOL Piotr Skorodzień                                                                                                e-mail: skor-pol@wp.pl
ul. Poziomskiego 27                                                                                                              
26-130 Suchedniów                                                                                                              Części zamienne
NIP: 663-145-68-30                                                                                                              Mateusz Bzymek 
                                                                         tel.: 664 722 202       
                                                                         e-mail: mateusz@skorpol.eu

                                                                                                                                                Serwis:
                                                                                                                                                tel.: 501 106 110 
                                                                         e-mail: skor-pol@wp.pl
                                                                                 

Formularz Kontaktowy